Tre Världar

Verksamhet

De tre världarna kosmos, jord och landskap genomsyras, livges och byggs upp av en mängd olika varelser och energier.

Eftersom vi människor är en del av dessa världar kan vi också lära oss att varsebli dem. Kunskapen och kärleken detta ger öppnar upp för en samverkan mellan oss och den andliga verkligheten. Min övertygelse är att denna samverkan är nödvändig för en verkligt hållbar utveckling för människa och natur - en utveckling för helhetens bästa.

Kärnan i verksamheten är min egen forskning och i övrigt skriver jag och arbetar med följande.


Inventeringar

En inventering av de tre världarna innebär att jag undersöker och kartlägger det subtila livet i ett naturområde, på en tomt eller i ett hus. Det jag brukar finna är elementarväsen som t.ex. väktare, eldväsen eller en fecirkel. Ofta är sådana varelser glada att få uppmärksamhet och att genom mig kunna säga något till människorna på platsen. Det kan även finnas olika energifenomen som kraftplatser, en andlig närvaro, själar, eller emotionella företeelser.

Om en plats är dåligt fungerande kan det behövas ett jordläkningsarbete.


Jordläkning

Människans livsstil har på vissa platser stört det subtila livet. Jorden har en fantastisk förmåga till självläkning men vi kan hjälpa henne att få igång denna process. Läkningsarbeten görs i grupp och man arbetar intuitivt t.ex. med färg, rörelse eller ljud. Processen som samtidigt verkar i människan är på många sätt det viktigaste - vår egen läkning är en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa varann och jorden. Vi är ett!


Guidning

Guidningar utformas individuellt. Människor kan komma till mig för att få känna in på olika platser och få personliga redskap för sitt fortsatta arbete. Det blir som en privat kurs. Andra vill bolla sådant de själva ser och upplever för att testa sin egen förmåga. Vill man ha hjälp med sin personliga/andliga utveckling är vi i regel inomhus. Då nystar vi tillsammans, gör meditationer och tittar på sådant som auran eller ber vägledare om hjälp.


Kurser

Kurserna går ut på att lära sig att tyda naturens former, närma sig viktiga platser och väsen på ett vördnadsfullt sätt och genom övningar och meditationer öppna sina inre sinnen för dem. Kurserna kan vara kraftfulla redskap för personlig utveckling. Från 2018 finns inget program men jag kommer gärna till intresserade grupper.


Föredrag

Under föredragen brukar jag berätta om, visa bilder av och läsa upp meddelanden från olika grupper av varelser från de tre världarna. Allt bygger på egen erfarenhet och vad jag hittills förstått av det jag sett och hört. Från 2018 utgår programmet och föredrag kommer förmodligen enbart hållas då nya böcker släpps.Pris


Privatpersoner

600 (inkl moms)/tim.Tidsåtgång för inventering

Ute: 500m2 tar 4,5 tim, 1000m2 6,2 tim, 2000m2 9, 4000m2 14.

Inne: 100m2 tar 4,3 tim, 300m2 tar 7,5 tim, 500m2 9,5.


Jag tar enbart betalt för arbetet på plats. Hemma renskriver och renritar jag vilket tar minst dubbla tiden. En liten inventering kan göras utan karta och text och tar då betydligt kortare tid. Ev. reseersättning tillkommer.
Vill du skänka en gåva till min forskning och mitt författande är den varmt välkommen och mycket behövlig!

Bankgironr. 5535-6521