Tre Världar

Verksamhet

De tre världarna kosmos, jord och landskap genomsyras, livges och byggs upp av en mängd olika varelser och energier.

Eftersom vi människor är en del av dessa världar kan vi också lära oss att varsebli dem. Kunskapen och kärleken detta ger öppnar upp för en samverkan mellan oss och den andliga verkligheten. Min övertygelse är att en sådan helhetsekologi är nödvändig för en verkligt hållbar utveckling för människa och natur.

Kärnan i verksamheten är min egen forskning - som kan pågå natt som dag, året runt. Sejdskolan drivs under sommaren och på vintern skriver jag. I övrigt erbjuder jag följande:


Inventeringar

En inventering av de tre världarna innebär att jag undersöker och kartlägger det subtila livet i ett naturområde, på en tomt eller i ett hus. Det jag brukar finna är elementarväsen som t.ex. väktare, eldväsen eller en fecirkel. Ofta är sådana varelser glada att få uppmärksamhet och att genom mig kunna säga något till dem som bor eller arbetar där. Det kan även finnas olika energifenomen, jordchakror, själar, eller emotionella företeelser.

Om en plats är dåligt fungerande kan jag tillsammans med intresserade göra ett läkningsarbete.


Guidning

Guidningar utformas individuellt och görs antingen ute eller inne. De kan syfta till att fördjupa kontakten med naturens väsen eller vara en hjälp i den personliga och andliga utvecklingen. Guidning inomhus brukar innefatta meditationer där vi t.ex. undersöker chakrorna och eterkroppen samt tar kontakt med livsväktaren, ängeln eller en vägledare.


Pris för privatpersoner

800kr (inkl moms)/timme.
Kurser och Föredrag hittar du under Program.