Tre Världar


Sejdskolan

Att sejda är att se och samspela med väsen och energier. Mina 22 år av klarseende bland jordens, landskapets och himlens varelser har varit en vandring i skönhet med ständigt nya möten, utmaningar, egen utveckling och massor av glädje. Äntligen kan jag ge min skatt vidare i en utbildning för att hjälpa andra till denna väg.


Starka naturupplevelser, föredrag, övningar, meditationer, utesittningar, nätter under bar himmel och eget arbete hjälper deltagarna till en egen, nära relation med naturen. Parallellt arbetar vi med inre rening och läkning.


Sejdskolan är på 1,5 år men förlagd till 3 sommarhalvår. Den är mest utomhus och består av kurser om 2-5 dar. Näst sista kursen är en fjällvandring på 9,5 dar.


Är du intresserad skicka ett mejl till rebecka (at) trevarldar.se
Du får lära dig att ...Skärpa de yttre sinnena och bli varse alltmer av djur, växt, sten, vatten, stjärnor …

Finna de inneboende konstnärernas avtryck och spår

Öva och meditera för vidgad inre varseblivning

Rena och styra upp personligheten

Utforska medvetandet och testa olika kontaktvägar

Finna ett eget kreativt uttryck:

Teckna/anteckna under kurserna och göra ett avslutande arbete

Prova på-kurser och föredrag. 2023 blir det både fristående workshops samt föredrag öppna för alla. Håll utkik under Program.

1:a sommarhalvåret
2:a sommarhalvåret
3:e sommarhalvåret


Kontaktvägar


Under kursernas gång kommer vi att utforska och nyttja olika medvetandetillstånd och vägar till kontakt, samspel och läkning av natur och människa.


Se, älska, närma sig, blunda. Teckna/måla.

Drömma. Göra uppställningar. Ljuda/sjunga.

Aktiv imagination. Affirmation. Visualisering. Dagdrömmar. Bön. Offer (av later/egenskaper).

Tillståndet mellan sömn och vaka. Skriva med en plats/ett väsen. Jobba intuitivt med en karta.

Utesittningar, sova under bar himmel.


Tankefrihet. Medveten sömn.

Öppna sinnena


Våra vanliga sinnen och den materiella världen är porten. Kontaktvägarna är många (se ovan). Hur man än tar sig igenom porten behöver man sedan något att varsebli den immateriella världen med.


De inre sinnena, chakrorna, är konstnärliga och lockas till liv genom konstnärlig verksamhet. I Sejdskolan använder vi i första hand teckning och ord. När pennan så att säga följer grenarnas rörelser, deras sträckning och gester öppnas i tysthet en port till just det trädet. Hjärtat öppnas. Det blir som en kärleksakt där medvetandet jobbar sig in i växten och förbinder sig på djupet. Pennan blir som en pickup-nål som försiktigt plockar upp trädets "musik". Sinnet kommer i samma vibration som de inneboende konstnärerna. Den materiella dimensionen dechiffreras och information kan börja flöda.

Vandring


Frisk, levande luft; naturens läten, lukter och smaker; kroppens rörelser; andedräkten; den aktiva blodcirkulationen; skönheten man ser ... Vandring stämmer in en i ett landskap, förbinder en, låter en bli ett.


Vi kommer att gå meditativt, styra tanken till frid och koncentration, tänja på medvetandets gränser. Steg för steg mjuknar det skydd vi byggt omkring oss, tankarna renas och den sanna världen omkring och inom oss kan börja öppnas.


Ibland gör vi dagsutflykter med liten ryggsäck; ibland bär vi tält, sovsäck, liggunderlag, stormkök mm och sover ute. De första två somrarna packar vi för max 3-4 dagar, i Sarek för 9,5. Framför allt i Lappland får man räkna med en tyngd på en fjärdedel av sin egen kroppsvikt. Har man svårt att bära kan man få ner vikten med genomgående lätta och ultralätta prylar.


Vandringstakten blir lugn och meditativ med pauser för bland annat utbyte av erfarenheter. Kängorna, eller vad man har på fötterna, behöver vara väl ingångna, kondition och uthållighet normal. Som riktlinje: Första året går vi några km/dag på stigar, sista dagen i Skuleskogen blir det ca 1,3 mil. I fjällen räknar jag med en takt på 3 km/timme, på grusväg i Kolmården kan vi gå 4.

Kursavgift, logi, kost och resor


Kursavgift: 2.500:- per kurs (reducerad avgift 2.000). Vid första inbetalningen betalas även sista kursen, och den betalas inte tillbaka vid eventuellt avhopp.


Logi: Under de flesta kurserna tältar vi och den som vill kan göra det under samtliga. Förutom engångsutgifterna för tältutrustningen kommer i det senare fallet boendet högst kosta någon tusenlapp fördelad över åren.


Kost: Vegetarisk och så miljövänlig som möjligt (vilket värnar naturen och dess väsen samt främjar vår egen öppenhet). Framför allt under fjällvandringen är torkad mat det enda alternativet. Antingen gör man egen eller köper färdig. Recept och torkanvisningar delas ut.


Vi hjälps åt både att laga mat och tömma dass - två områden som hör till Moder Jord.


Resor: Tåg och buss så långt det går. Annars bil med samåkning.

För vilka?


Alla som kan tänka sig att hiva gamla föreställningar överbord för att helhjätat gå in för det egna, direkta mötet med naturen och sig själva.


Alla åldrar, bara man kan gå i normal promenadtakt på knagglig väg, kan ta sig genom ris eller snår i skogen och kan bära sin egen ryggsäck.


Alla som älskar naturen, längtar efter att bidra till en hållbar utveckling och ser möjligheten för detta i det mångdimensionella.Sejdarens väg


Själens brokiga värld är oss närmast. Den gömmer sig strax under ytan i naturen omkring oss och i människorna. Den lyser fram ur ögonen, formerna, ljuden och rörelserna. Själen blir det övergripande temat första sommaren. Vi övar oss framför allt i den "inre" varseblivning som heter Imagination.


Livets värld är svårare att nå. Den gömmer sig i det undermedvetna. Ibland ser man spåren, ibland känner man den, mest är den "på andra sidan". Först genom att lämna den materiella världen på ett eller annat sätt kan man få en titt in i den. Även om själens värld fyller mycket av andra året kommer vi också att öva och arbeta med livet. Vi siktar in oss på att varsebli genom så kallad Inspiration.


Ännu mer fördold är världen där allt är ett. Övningar, rening och läkning är viktiga för de två redan beskrivna världarna, som vi arbetar vidare med, men för att nå denna tillkommer stillheten. Tankeron. Sista året befattar vi oss med detta tillstånd, framförallt under vår tysta fjällvandring. Varseblivningen vi försöker locka fram kallas Intuition.
Historia i omvänd kronologisk ordning