Tre Världar


Sejdskolan

Att sejda är att se och samspela med väsen och energier. Mina 21 år av klarseende bland jordens, landskapets och himlens varelser har varit en vandring i skönhet med ständigt nya möten, utmaningar, egen utveckling och massor av glädje. Äntligen är jag redo att ge min skatt vidare i en utbildning för att hjälpa andra till denna väg.


Starka naturupplevelser, föredrag, övningar, meditationer, utesittningar, nätter under bar himmel och eget arbete hjälper deltagarna till en egen, nära relation med naturen. Parallellt arbetar vi med inre rening och läkning.


Sejdskolan är på 1,5 år men förlagd till 3 sommarhalvår, är mest utomhus och består av kurser om 2-4 dagar. Näst sista kursen är en fjällvandring på 9,5 dar.


Är du intresserad kan du skicka ett mejl till rebecka (at) trevarldar.se
Du får lära dig att ...Skärpa de yttre sinnena och bli varse alltmer av djur, växt, sten, vatten, stjärnor …

Finna de inneboende konstnärernas avtryck och spår

Öva och meditera för vidgad inre varseblivning

Rena och styra upp personligheten

Utforska medvetandet och testa olika kontaktvägar

Finna ett eget kreativt uttryck – teckna/anteckna under kurserna och göra ett avslutande arbete

Sejdskolan är på väg att bli verklighet!!!, och kommer förhoppningsvis igång både i Kolmården och Skåne. Upplägget blir ungefär det samma på båda platserna men den exakta planeringen för Skånska sejdskolan dröjer tills jag rekognoscerat klart där. (All information på denna sida förutom kursernas upplägg gäller dock även Skåne!)


Informationsträff på Holmtorp i Kolmården: lördag 5/2 kl 14.00. Jag berättar och svarar på frågor, och vi tittar på utrustning (har vi tur kommer någon från Naturkompaniet). Under januari börjar antagningen!

På Österlen träffas vi fredag 11 mars kl 18.00 i Williles trivsamma hus i Baskemölla hamn. Jag berättar om utbildningen och platser vi kommer att besöka, det blir tid för frågor och vi tittar på tält och annan utrustning för våra nätter ute. Antagningssamtalen hålls helgen den 12-13/3.

1:a sommarhalvåret
2:a sommarhalvåret
3:e sommarhalvåret


Kontaktvägar


Under kursernas gång kommer vi att utforska och nyttja olika medvetandetillstånd - vägar till kontakt, samspel och läkning av natur och människa.


Se, älska, närma sig, blunda. Teckna/måla.

Drömma. Gå i trans (drogfritt). Uppställningar. Ljuda/sjunga.

Aktiv imagination. Affirmation. Visualisering. Dagdrömmar. Bön. Offer (av later/egenskaper).

Tillståndet mellan sömn och vaka. Skriva med en plats/ett väsen. Jobba intuitivt med en karta.

Tankefrihet. Medveten sömn.

Kursavgift, logi, kost och resor


Kursavgift: 2.500:- per kurs (reducerad avgift 2.000). I genomsnitt är det 17 kursdagar fördelade på 6 kurser per år (vandringen i Sarek räknas som två).


Logi: Under de flesta kurserna tältar vi och den som vill kan göra det under samtliga. Förutom engångsutgifterna för tältutrustningen kommer i det senare fallet boendet högst kosta någon tusenlapp fördelad över åren. När vi håller till i Kolmården kan man även välja att bo i stuga eller på B&B i närheten.


Kost: Vegetarisk och så miljövänlig som möjligt (vilket värnar naturen och dess väsen och främjar vår egen öppenhet). Framför allt under fjällvandringen är torkad mat det enda alternativet. Antingen gör man egen eller köper färdig. Recept och torkanvisningar delas ut.


Resor: Tåg och buss så långt det går. Annars bil med samåkning.

För vilka?


Alla som kan tänka sig att hiva gamla föreställningar överbord för att helhjätat gå in för det egna, direkta mötet med naturen och sig själva.


Alla åldrar, bara man kan gå i normal promenadtakt på knagglig väg, kan ta sig genom ris eller snår i skogen och kan bära sin egen ryggsäck.Sejdarens väg


Själens brokiga värld är oss närmast. Den gömmer sig strax under ytan i naturen omkring oss och i människorna. Den lyser fram ur ögonen, formerna, ljuden och rörelserna. Själen blir det övergripande temat första sommaren.


Livets värld är svårare att nå. Den gömmer sig i det undermedvetna. Ibland ser man spåren, ibland känner man den, men mest är den "på andra sidan". Först genom att lämna den materiella världen på ett eller annat sätt kan man få en titt in i den. Även om själens värld fyller mycket av andra året kommer vi också att öva och arbeta med livet.


Ännu mer fördold är världen där allt är ett. Övningar, rening och läkning är viktiga för de två redan beskrivna världarna men för att nå denna tillkommer stillheten. Tankeron. Sista året befattar vi oss med detta tillstånd, framförallt under vår tysta fjällvandring, samtidigt som arbetet med de två andra löper parallellt.
Historia i omvänd kronologisk ordning