Tre Världar


Sejdskolan

Att sejda är att se och samspela med väsen och energier. Mina 21 år av klarseende bland jordens, landskapets och himlens varelser har varit en vandring i skönhet med ständigt nya möten, utmaningar, egen utveckling och massor av glädje. Äntligen är jag redo att ge min skatt vidare i en utbildning för att hjälpa andra till denna väg.


Starka naturupplevelser, föredrag, övningar, meditationer, utesittningar, nätter under bar himmel och eget arbete hjälper deltagarna till en egen, nära relation med naturen. Parallellt arbetar vi med inre rening och läkning.


Sejdskolan är på 1,5 år men förlagd till 3 sommarhalvår, är mest utomhus och består av kurser om 2-4 dagar. Näst sista kursen är en fjällvandring på 9,5 dar.


Är du intresserad kan du skicka ett mejl till rebecka (at) trevarldar.se
Du får lära dig att ...Skärpa de yttre sinnena och bli varse alltmer av djur, växt, sten, vatten, stjärnor …

Finna de inneboende konstnärernas avtryck och spår

Öva och meditera för vidgad inre varseblivning

Rena och styra upp personligheten

Utforska medvetandet och testa olika kontaktvägar

Finna ett eget kreativt uttryck – teckna/anteckna under kurserna och göra ett avslutande arbete

Anmälan. Hör av dig om du är intresserad så skickar jag en anmälan med några frågor att fylla i.


Informationsträffar. Sista informationsträffen hålls på Holmtorp 1 i Kolmården (där jag bor och många av kurserna är) lördag den 2 april 13.00. Om möjligt runt en eld i bäck-kröken.

1:a sommarhalvåret
2:a sommarhalvåret
3:e sommarhalvåret


Kontaktvägar


Under kursernas gång kommer vi att utforska och nyttja olika medvetandetillstånd - vägar till kontakt, samspel och läkning av natur och människa.


Se, älska, närma sig, blunda. Teckna/måla.

Drömma. Göra uppställningar. Ljuda/sjunga.

Aktiv imagination. Affirmation. Visualisering. Dagdrömmar. Bön. Offer (av later/egenskaper).

Tillståndet mellan sömn och vaka. Skriva med en plats/ett väsen. Jobba intuitivt med en karta.

Utesittningar, sova under bar himmel.


Tankefrihet. Medveten sömn.

Öppna sinnena


Våra vanliga sinnen och den materiella världen är porten. Kontaktvägarna är många (se ovan). Hur man än tar sig igenom porten behöver man sedan något att varsebli den immateriella världen med.


De inre sinnena, chakrorna, är konstnärliga och lockas till liv genom konstnärlig verksamhet. I Sejdskolan använder vi i första hand teckning och ord. När pennan så att säga följer grenarnas rörelser, deras sträckning och gester öppnas i tysthet en port till just det trädet. Hjärtat öppnas. Det blir som en kärleksakt där medvetandet jobbar sig in i växten och förbinder sig på djupet. Pennan blir som en pickup-nål som försiktigt plockar upp trädets "musik". Sinnet kommer i samma vibration som de inneboende konstnärerna. Den materiella dimensionen dechiffreras och information kan börja flöda.


Teckning är ett medel som väcker och aktiverar sinnena.

Vandring


Frisk, levande luft; naturens läten, lukter och smaker; rörelsen; andedräkten; den aktiva blodcirkulationen; skönheten man ser ... Vandring stämmer in en i ett landskap, förbinder en, låter en bli ett.


Vi kommer att gå meditativt, styra tanken till frid och koncentration, tänja på medvetandets gränser. Steg för steg mjuknar det skydd vi byggt omkring oss, tankarna renas och den sanna världen omkring och inom oss kan öppnas.


Ibland gör vi dagsutflykter med liten ryggsäck; ibland bär vi tält, sovsäck, liggunderlag, stormkök mm och sover ute. De första två somrarna packar vi för max 3 dagar, i Sarek för 9,5. Framför allt i Lappland får man räkna med en tyngd på en fjärdedel av sin egen kroppsvikt. Har man svårt att bära kan man få ner vikten med genomgående lätta och ultralätta prylar.


Vandringstakten blir lugn och meditativ med pauser för bland annat utbyte av erfarenheter. Kängorna, eller vad man har på fötterna, behöver vara väl ingångna, kondition och uthållighet normal. Som riktlinje: Första året går vi några km/dag på stigar, sista dagen i Skuleskogen blir det ca 1,3 mil. I fjällen räknar jag med en takt på 3 km/timme, på grusväg i Kolmården kan vi gå 4.

Kursavgift, logi, kost och resor


Kursavgift: 2.500:- per kurs (reducerad avgift 2.000). I genomsnitt är det 17 kursdagar fördelade på 6 kurser per år (vandringen i Sarek räknas som två). Vid första inbetalningen betalas även sista kursen, och den betalas inte tillbaka vid eventuellt avhopp.


Logi: Under de flesta kurserna tältar vi och den som vill kan göra det under samtliga. Förutom engångsutgifterna för tältutrustningen kommer i det senare fallet boendet högst kosta någon tusenlapp fördelad över åren. När vi håller till i Kolmården kan man även välja att bo i stuga eller på B&B i närheten.


Kost: Vegetarisk och så miljövänlig som möjligt (vilket värnar naturen och dess väsen och främjar vår egen öppenhet). Framför allt under fjällvandringen är torkad mat det enda alternativet. Antingen gör man egen eller köper färdig. Recept och torkanvisningar delas ut.


Resor: Tåg och buss så långt det går. Annars bil med samåkning.

För vilka?


Alla som kan tänka sig att hiva gamla föreställningar överbord för att helhjätat gå in för det egna, direkta mötet med naturen och sig själva.


Alla åldrar, bara man kan gå i normal promenadtakt på knagglig väg, kan ta sig genom ris eller snår i skogen och kan bära sin egen ryggsäck.


Alla som älskar naturen, längtar efter att bidra till en hållbar utveckling och ser möjligheten för detta i det mångdimensionella.Sejdarens väg


Själens brokiga värld är oss närmast. Den gömmer sig strax under ytan i naturen omkring oss och i människorna. Den lyser fram ur ögonen, formerna, ljuden och rörelserna. Själen blir det övergripande temat första sommaren.


Livets värld är svårare att nå. Den gömmer sig i det undermedvetna. Ibland ser man spåren, ibland känner man den, men mest är den "på andra sidan". Först genom att lämna den materiella världen på ett eller annat sätt kan man få en titt in i den. Även om själens värld fyller mycket av andra året kommer vi också att öva och arbeta med livet.


Ännu mer fördold är världen där allt är ett. Övningar, rening och läkning är viktiga för de två redan beskrivna världarna men för att nå denna tillkommer stillheten. Tankeron. Sista året befattar vi oss med detta tillstånd, framförallt under vår tysta fjällvandring, samtidigt som arbetet med de två andra fortsätter.
Historia i omvänd kronologisk ordning