Tre Världar

Bakgrund

Redan tidigt hade jag, Rebecka Vik, tre intresseområden: konst, natur och den andliga verkligheten. När jag gått ut Kristofferskolan, en waldorfskola i Stockholm, fördjupade jag mig i dem en i taget. Jag studerade biologi och geovetenskap på stockholms universitet 1982 - 85. När jag bildat familj och flyttat till trakterna av Nyköping arbetade jag konstnärligt, hade utställningar, höll akvarellkurser och arbetade som bildlärare.


Det andliga intresset fanns alltid vid sidan av. Som barn var det en given verklighet jag levde i men med åren reducerades det till ett intresse som höll sig till böcker och funderingar.


Slutligen, vid millennieskiftet, ledde mig en lång sjukdomsperiod mitt in i dessa verkligheter igen. Här, i det osynliga, fanns nämligen verktygen och vägen ut ur sjukdomen. Samtidigt började ett hisnande äventyr i skogen, en forskning i naturens osynliga riken. Jag klev runt bland en mängd olika väsen, mållös av den rikedom som omger oss.


Nu hade mina intressen flutit samman och bildat en enhet. Jag var ute i landskapet och studerade naturen både med mina yttre fysiska och inre konstnärliga sinnen. Jag såg och upplevde varelser och energier - såg massor och förstod väldigt lite men tecknade och antecknade nästan allt. Med åren har min förståelse vuxit och kommunikationen med den andliga världen blivit allt bättre.


Min kunskap om landskapets liv breddades under kurser med Marko Pogacnik och under den nordiska geomantiutbildningen (2003-05). Geomanti står för att skåda jordens själ. Sen 2005 har jag i första hand inriktat mig på Rudolf Steiner. De varelser och fenomen jag själv mött i naturen kan jag i efterhand ofta finna beskrivna i hans böcker och föredrag.2005 startade jag min firma Tre Världar. Jag håller kurser och föredrag, gör inventeringar, arbetar med jordläkning samt hjälper enskilda genom konsultationer och privata guidningar. Men mest tid och energi lägger jag på att skriva (se under Böcker i menyn).


När jag inte skriver eller jobbar utåtriktat försöker jag förstå mer av dessa världar och om människan. Jag ser, samtalar, tecknar och antecknar. Förståelsen växer men med den växer även frågorna, nyfikenheten och glädjen. Jag har världens mest underbara arbete!

Den andra världen

Länk till ett radioprogram av Erik Schüldt, om och med mig. Högerklicka och välj spara som: Den andra världen