Tre Världar

Bakgrund

Redan tidigt hade jag, Rebecka Vik, tre intresseområden: konst, natur och det andliga. När jag gått ut Kristofferskolan, en tolvårig Waldorfskola i Stockholm, fördjupade jag mig i dem en i taget. Jag studerade biologi och geovetenskap på Stockholms universitet 1982 - 85. När jag bildat familj och flyttat till trakterna av Nyköping arbetade jag konstnärligt, hade utställningar, höll akvarellkurser och arbetade som bildlärare.


Intresset av det immateriella fanns alltid vid sidan av. Som barn var det en given verklighet jag levde i men med åren reducerades det till ett intresse som höll sig till böcker och funderingar.


Slutligen, vid millennieskiftet, ledde mig en lång sjukdomsperiod mitt in i de immateriella och andliga världarna igen. Här i det osynliga fann jag verktyg för arbetet med personlig utveckling och hälsa. Samtidigt började ett hisnande äventyr i skogen. Plötsligt klev jag runt bland en mängd olika väsen, mållös av den rikedom som omger oss.


Nu hade mina intressen flutit samman och bildat en enhet. Jag var ute i landskapet och studerade naturen både med mina fysiska och immateriella sinnen. Jag såg och upplevde, tecknade och antecknade och började strax att skriva och illustrera för att dela med mig. 2005 startade jag min firma Tre Världar. Jag skriver, håller kurser och föredrag, gör inventeringar, arbetar med jordläkning samt hjälper enskilda genom guidningar.


Min kunskap breddades under kurser med Marko Pogacnik och den Nordiska Geomantiutbildningen 2003-05. (Geomanti betyder att skåda jordens själ.) Sedan blev Rudolf Steiner min huvudsakliga lärare. Det jag erfarit kunde jag i efterhand ofta finna beskrivet i hans böcker och föredrag. 2020 började jag läsa och arbeta med En Kurs i Mirakler. Under mina 20 års sejd (inre seende) har helig Ande visat sig och kursen har öppnat för en fördjupad kontakt.


Med åren har jag lärt känna allt fler grupper av väsen och räckvidden i, och kunskapen av, det immateriella ökar. Samtidigt fortsätter arbetet med den personliga utvecklingen. Det att lära känna sig själv, styra upp och rena är grunden i allt gränsöverskridande arbete. Att meditera och tidvis vara helt utan tankar har varit oumbärligt.


Sommaren 2018 tog jag en time out vad gäller utåtriktat arbete och skrev intensivt. Jag har massor att berätta och "travar" med påbörjade böcker. 2020 gavs Efter Ragnarök ut, 2021 Atlantis till Hawaii. Sedan började ett nytt liv!


I Sejdskolan kan jag äntligen, i sin helhet, ge vidare vägen jag gått. Den är förstås i kortform, men samtidigt leder den till klarseende, sejd, och innehåller grunderna och verktygen för invigning. Sejdskolan har många inspiratörer men den övergripande vägledaren är nordens ärkeängel Vidar.

Den andra världen

Länk till ett radioprogram av Erik Schüldt, om och med mig. Högerklicka och välj spara som: Den andra världen