Tre Världar

Bakgrund

Redan tidigt hade jag, Rebecka Vik, tre intresseområden: konst, natur och det immateriella. När jag gått ut Kristofferskolan, en tolvårig Waldorfskola i Stockholm, fördjupade jag mig i dem en i taget. Jag studerade biologi och geovetenskap på Stockholms universitet 1982 - 85. När jag bildat familj och flyttat till trakterna av Nyköping arbetade jag konstnärligt, hade utställningar, höll akvarellkurser och arbetade som bildlärare.


Intresset av det immateriella fanns alltid vid sidan av. Som barn var det en given verklighet jag levde i men med åren reducerades det till ett intresse som höll sig till böcker och funderingar.


Slutligen, vid millennieskiftet, ledde mig en lång sjukdomsperiod mitt in i de immateriella världarna igen. Här i det osynliga fann jag verktyg för arbetet med personlig utveckling och sjukdom. Samtidigt började ett hisnande äventyr i skogen. Plötsligt klev jag runt bland en mängd olika väsen, mållös av den rikedom som omger oss.


Nu hade mina intressen flutit samman och bildat en enhet. Jag var ute i landskapet och studerade naturen både med mina fysiska och immateriella sinnen. Jag såg och upplevde, tecknade och antecknade och började strax att skriva och illustrera för att dela med mig.


Min kunskap breddades under kurser med Marko Pogacnik och den nordiska geomantiutbildningen 2003-05. Geomanti står för att skåda jordens själ. Sedan blev Rudolf Steiner min huvudsakliga lärare. Det jag erfarit kunde jag i efterhand ofta finna beskrivet i hans böcker och föredrag.2005 startade jag min firma Tre Världar. Jag skriver, håller kurser och föredrag, gör inventeringar, arbetar med jordläkning samt hjälper enskilda genom guidningar.


Med åren har jag lärt känna allt fler grupper av väsen och räckvidden i, och kunskapen av, det immateriella ökar. Samtidigt fortsätter arbetet med den personliga utvecklingen. Det att lära känna sig själv, styra upp och rena är grunden i allt gränsöverskridande arbete. Att meditera och tidvis vara helt utan tankar har varit oumbärligt.


2018-19 har jag tagit en time out vad gäller det utåtriktade arbetet för att kunna skriva mer. I det tysta sker samtidigt en hel del som jag inte har riktig kläm på än. Vad det är visar sig. Livet är tufft men otroligt spännande och jag är enormt lycklig med arbetet jag har!

Den andra världen

Länk till ett radioprogram av Erik Schüldt, om och med mig. Högerklicka och välj spara som: Den andra världen