Tre Världar

Erfarenhet

Detta är en översikt över tidigare års arbeten (2002-18).Publicerade böcker/häften/artiklar


Inventeringar/Jordläkning


Kurser


Grupper


Föredrag


Konsultationer och guidningar


Kraftplats i Holmtorp


Media


Mässor/konferenser


Waldorfförskolor och fritids


Föreningar


Övrigt