Tre Världar

Erfarenhet

Detta är en översikt över tidigare års arbeten (2002-19). Sen 2018 är jag inne i en intensiv skrivar- och utvecklingsfas och därför har jag inte mycket att fylla på med här nedanför. Men vänta bara, snart kommer det böcker - och även en utbildning!Publicerade böcker/häften/artiklar


Inventeringar/Jordläkning


Kurser


Grupper


Föredrag


Coaching inne, guidningar ute


Kraftplats i Holmtorp


Media


Mässor/konferenser


Waldorfförskolor och fritids


Föreningar


Övrigt