Tre Världar

Erfarenhet

Detta är en översikt över tidigare års arbeten (2005-15). För nuvarande program se Program.Publicerade böcker/häften/artiklar


Inventeringar/Jordläkning


Kurser


Grupp, utbildning


Föredrag


Konsultationer och guidningar


Media


Mässor/konferenser


Waldorfförskolor och fritids


Föreningar


Övrigt