Tre Världar

Ekensberg med öppna sinnen

Många väsen som är beskrivna i Mäster Grå och Pans rike har jag träffat i Ekensberg (även kallat Galghagen eller Galgis). Området gränsar till Nyköping i ost-nordost, med E4:an i norr och järnvägen i söder. Böckernas syskon heter Ekensberg med öppna sinnen och är en broschyr jag gjort i samarbete med Nyköpings kommun, 2011.


I broschyren finns 72 namngivna platser med GPS-koordinater och karta. Förutom väsenplatser kan du hitta sådant som olika energiplatser, ingångar till underjorden och änglafokus. 19 av platserna är beskrivna. Ett fåtal broschyrer finns kvar hos mig...................................Här följer ett komplement till broschyren. Dels finns terrängbeskrivningar som gör att du lättare kan hitta platserna och ibland ger jag en närmre beskrivning av de väsen eller energier som finns där. Väderstreck är endast ungefärligt angivna. Om inget annat nämns så är platserna runt ett par till max 5-6 meter i diameter.

Ett kraftfullt sätt att uppleva platserna kan vara att ta med sig Pans rike eller Mäster Grå och läsa om varelserna på deras egen plats.


Vill du ha guidning kan du kontakta mig (se under Kontakt). Då kan jag visa platser, berätta om dem och hjälpa dig/er att öppna sinnena genom meditation och övning.