Tre Världar

Ekensberg

Många av de väsen som är beskrivna i Mäster Grå och Pans rike har jag träffat inom Ekensbergsområdet (även kallat Galghagen eller Galgis). Området gränsar till Nyköping i ost-nordost, med E4 i norr och järnvägen i söder. Nu har de två böckerna fått ett litet syskon, en broschyr med akvareller av väsen som jag gjort tillsammans med Nyköpings kommun.


Under 10 års tid strövade jag genom detta område och lärde mig om naturens liv. Galgis var mitt hem. Bland annat stötte jag på platser med kraftfulla energier, jag hittade öppningar till underjorden, bjöds på platser som länkar till änglar och andra som hyser elementarväsen av vitt skilda slag. I broschyren finns 72 namngivna platser med GPS-koordinater och karta. 19 av platserna är beskrivna.


Broschyren finns att hämta på Culturum och turistbyrån i Nyköping...................................Här följer ett komplement till broschyren. Dels finns terrängbeskrivningar som gör att du lättare kan hitta platserna och ibland ger jag en närmare beskrivning av de väsen eller energier som finns där. Väderstreck är endast ungefärligt angivna. Om inget annat nämns så är platserna runt ett par till max 5-6 meter i diameter.

Ett kraftfullt sätt att uppleva platserna kan vara att ta med sig Pans rike eller Mäster Grå och läsa om varelserna på deras egen plats.


Vill du ha guidning kan du kontakta mig (se under Kontakt). Då kan jag visa platser, berätta om dem och hjälpa dig/er att öppna sinnena genom meditation och övning.