Tre Världar

Kommande böcker


Mäster Grå kom ut 2007, Pans rike 2010. Vid det laget hade jag lärt mig att vara fri från tankar och från 2011 gjorde jag flera tankero-vandringar i fjällen. Med det gick jag in i en speciell fas i mitt liv. Medvetandet skärptes, varseblivningen vidgades och inspirationen var som en ymnig fontän. Under en period av några år startade jag det ena bokprojektet efter det andra och 2012 bestod listan över kommande böcker och häften av 13 styck. Först då reagerade jag: Hjälp, vad ska jag ta mig till med allt det här?


Barnboken Mossdvärgarna och 4 häften kom ut men listan över oavslutade böcker var ändå lång. 2018 lade jag allt inkomstbringande arbete åt sidan och började skriva på heltid. Det var knapert, gåvor räddade mig tillfälligt, men det gick undan. Efter Ragnarök kom ut 2020, Atlantis till Hawai'i och Vidarmysteriet 2021.


2022 startade Sejdskolan och den fyller mina sommarhalvår. På hösten blir det planering och efter det skriver jag. Tempot blir därför betydligt lägre nu och varje bok kommer att ta flera år. Men årsrytmen passar mig perfekt, i varje fall nu!


Så här ser listan på planerade böcker ut november 2023. (Samtal med djur, Handbok i personlig/andlig utveckling, Boken om döden och livet därefter och en handfull ytterligare böcker tar jag inte med. Listan får inte bli allför lång!)


VIDAR, NORDENS LJUS
I Efter Ragnarök talar Oden och Freja om den nya dagen och det nya ljuset. Här är boken om detta ljus och nordens nya ärkeängel. Vidar har offrat sig för jorden och bistår därigenom människorna. En ny tid ska börja. Jag arbetar med denna bok nu, 2024, och tänker att den bör bli klar till hösten 2025 eller senast våren 2026!ÄNGLABOKEN
Hösten 2012 levde jag med änglar dag som natt. Det blev ett oerhört spännande, intensivt och rikgivande forskningsarbete. Detta är den bok människor visat störst intresse av. Mycket forskning och massor med arbete kvarstår. Förmodligen tar jag itu med denna väldiga, men underbara, utmaning när Vidarboken är klar.

TRE GÅNGER FÖDD
Första boken i en romantrilogi som jag arbetade 2011 och 2012. En utvecklingshistoria om tre människor och huset de bor i. En fjärde person framträder på ett märkligt sätt nere i källaren. I första boken är Anselita huvudperson. Bokens kärna är hennes utvecklingsväg, jordens lager och Moder Jord.MELLAN MÖRKER OCH LJUS
I andra boken är Ilian huvudperson. Mörkret, ljuset och Kristus är centrala teman.NORDENS GUDAR
I tredje boken är Nina huvudperson. Här är nordens ärkeängel Vidar, luftens väsen och det eteriska i fokus.

BARNBÖCKER
År 2000 började jag skriva om Simo, och boken Simo och svarta devan finns i en enkel variant. Det är en kapitelbok med många bilder. Ett fåtal barn har läst utskriften. Två barnbokshäften och bilderboken Mossdvärgarna har kommit ut. Flera andra barnböcker finns som idéer men vi får se om de kläcks och blir flygga. Som jag ser det behöver barn få böcker med sant innehåll. De vill ju lära sig den här världen, de är på väg ut på en ny arena. Får de bara underhållning med lite, eller ingen, sanning tror jag att det blir förvirrande. Barnen är värda sång och poesi, sanna sagor, naturväsen, änglar ... Men min tid räcker inte - kanske kan ett samarbete bli lösningen så småningom!?