Tre Världar

Välkommen

Tre världar syftar på jorden under oss, himlen över oss och världen där vi bor med sina hav, sjöar och länder. De tre världarna är inte bara fysiska utan även genomsyrade av immateriella, kännande, skapande väsen.


Vet du om dessa konstnärer och skapare ser du med vördnad och tacksamhet på världen. Den kunskap och det förhållningssätt detta ger ser jag, Rebecka Vik, som den bästa garantin för en lycklig och hel framtid för oss alla.


Mitt arbete handlar om personlig/andlig utveckling och klarseende. Antingen hjälper jag andra med detta (kurser, konsultationer, guidningar utomhus) eller så delar jag med mig av egna erfarenheter (böcker, häften, inventeringar, föredrag). Grunden i verksamheten är min egen forskning.


Sidan uppdaterades september 2018 med en ny reflektion (se under Reflektioner) och en ny berättelse för årstidsfester med barn (se Barn under Länkar).Välkommen till Tre Världar!