Tre Världar

Välkommen

Tre världar syftar på jorden under oss, himlen över oss och världen där vi bor med sina hav, sjöar och länder. De tre världarna är inte bara fysiska utan även genomsyrade av immateriella, kännande, skapande väsen.


Vet du om dessa konstnärer ser du med vördnad och tacksamhet på världen. Den kunskap och det förhållningssätt detta ger ser jag, Rebecka Vik, som en förutsättning för en lycklig och hållbar framtid för oss alla.


Studier i biologi och geovetenskap, konstnärligt arbete och andligt intresse tillsammans med personliga utmaningar ledde mig vid millennieskiftet till kontakten med det immateriella. Sen dess jobbar jag med helhetsekologi. Att studera den fysiska, materiella naturen öppnar för de immateriella världarna. Min forskning är grunden i arbetet och jag delar med mig genom att skriva och illustrera böcker, hålla kurser och föredrag samt guida enskilda. En utbildning är på gång.


April 2020 kom nytt på sidan Reflektioner.Välkommen till Tre Världar!