Tre Världar

De tre världarna är jorden under oss, himlen över oss och landskapet, haven och sjöarna däremellan. De tre världarna är inte bara fysiska utan även genomsyrade av immateriella, kännande, skapande väsen.


Vet du om dessa konstnärer öppnas hjärtat och din relation till omgivningen blir en annan. Hjärtats intelligens är av annat slag - du bejakar livet omkring dig och kan börja samspela med det på ett fördjupat sätt. Jag, Rebecka Vik, är övertygad om att denna samhörighet och kunskapen den ger är oumbärlig för en verkligt hållbar och lycklig framtid.


Välkommen till Tre Världar!!!


Sidan uppdateras november 2023.