Tre Världar

Välkommen

Tre världar syftar på jorden under oss, himlen över oss och världen där vi bor med sina hav, sjöar och länder. De tre världarna är inte bara fysiska utan även genomsyrade av immateriella, kännande, skapande väsen.


Vet du om dessa konstnärer ser du med vördnad och tacksamhet på världen. Den kunskap och det förhållningssätt detta ger ser jag, Rebecka Vik, som en förutsättning för en lycklig och hållbar framtid för oss alla.


Att studera den fysiska, materiella naturen öppnar för de immateriella världarna. Erfarenheterna och kunskapen jag samlar blir böcker, häften, kurser och föredrag. Våren 2022 startade Sejdskolan för dem som själva vill gå denna magiska väg i skönhet. Hör av dig om du är intresserad


I början såg jag naturväsen och naturandar, med åren ökade räckvidden och slutligen stod jag inför det omtumlande mötet med de nordiska gudarna. Lugnt tonade Odens första ord fram ur mörkret:


"Allt jag ser. Sejd betyder för människan det jag är: Seendets gud. Den högste."


Om detta kan du läsa i Efter Ragnarök. Mycket av gudarnas fokus är riktat på seendet och ett nytt ljus, ett nytt seende som än så länge är i sin första blygsamma början. Seende, inte som i att titta utan just det fördjupade, innerliga seende gudar har - och människor kan lära sig. Sejden.


Sidan uppdaterades januari 2023 (och lite i mars).


Välkommen till Tre Världar!!!