Tre Världar


Sejdskolan

(Sidan är under uppbyggnad.)


Att sejda är att se och samspela med väsen och energier. Mina 21 år av klarseende bland jordens, landskapets och himlens varelser har varit en vandring i skönhet med ständigt nya möten, utmaningar, egen utveckling och massor av glädje. Äntligen är jag redo att ge min skatt vidare i en treårig utbildning för att hjälpa andra till denna väg.


Starka naturupplevelser, föredrag, övningar, meditationer, utesittningar och eget arbete hjälper deltagarna till en egen, nära relation med naturen. Parallellt arbetar vi med inre rening och läkning.


Sejdskolan är på 1,5 år men förlagd till 3 sommarhalvår, är mest utomhus och består av kurser om 2-4 dagar. Sista kursen är en 9-dagars fjällvandring.


Start 22 april 2022. Du får lära dig attVi kommer att utforska platser där väsen är starkt närvarande och ofta kommit till tydligt fysiskt uttryck. Basen blir Kolmårdens djupa, vilda skogar med sina klippor, raviner och vidsträckta myrar. (Där inte annat anges i listan här nedanför är vi i Kolmården.)

Första sommarhalvåret Teman och platser

Andra sommarhalvåret Teman och platser

Tredje sommarhalvåret Teman och platser
Medvetandets möjligheter


Under kursernas gång kommer vi att utforska och nyttja olika medvetandetillstånd - vägar till kontakt, samspel och läkning av natur och människa.


Se, älska, närma sig, blunda. Teckna/måla. Drömma. Gå i trans (drogfritt). Uppställningar. Ljuda/sjunga.


Aktiv imagination. Affirmation. Visualisering. Dagdrömmar. Offra (later, egenskaper).


Tillståndet mellan sömn och vaka. Skriva med en plats/ett väsen. Jobba intuitivt med en karta.


Tankefrihet. Medveten sömn.


Historia i omvänd kronologisk ordning