Tre Världar


Sejdskolan


Att sejda är att se och samspela med väsen och energier. Mina 21 år av sejd bland jordens, landskapets och himlens varelser har varit en vandring i skönhet med ständigt nya möten, utmaningar, egen utveckling och massor av glädje. Äntligen är jag redo att ge min skatt vidare i en treårig utbildning för att hjälpa andra till denna väg.


Starka naturupplevelser, föredrag, övningar, meditationer, utesittningar och eget arbete hjälper deltagarna till en egen, nära relation med naturen. Parallellt arbetar vi med inre rening och läkning.


Utbildningen är 3-årig, mest utomhus, äger rum under sommarhalvåret och består av kurser om 2-4 dagar. Sista året avslutas med en 9-dagars tankero-vandring. Start i april 2022. Du får lära dig attVi kommer att utforska platser där väsen är starkt närvarande och ofta kommit till tydligt fysiskt uttryck. Basen blir Kolmårdens djupa, vilda skogar med sina klippor, raviner och vidsträckta myrar.

År ett Teman och platserÅr två Teman och platserÅr tre Teman och platser

Historia i omvänd kronologisk ordning