Tre Världar

Föredrag

Detta är en lista över föredrag jag erbjuder. (För att se nuvarande program klicka på Program i menyn.) Under föredragen (förutom de om personlig/andlig utveckling) visar jag självgjorda bilder av väsen och berättar om mina egna erfarenheter av och med dem.


Föredragen ur den översta gruppen lämpar sig som första föredrag, medan föredrag ur den andra och speciellt tredje gruppen endast kan hållas efter ett antal föregående föredrag. Föredrag om personlig andlig utveckling passar alltid.


Elementarväsen och naturandar
De får växterna att gro, de följer fåglarna, de samordnar arbetet i landskapet och mycket mer. Jag berättar om möten med dessa brokiga varelser, talar om vad de gör, vad de önskar av oss samt ger tips om hur man själv kan lära sig att varsebli dem.Djuren och deras gruppsjälar
Blomflugor, grodor, älgar och rovdjur. Man kan få kontakt med olika nivåer av djurens medvetande, från det enskilda djuret, elementarväsen i eller kring djuret, gruppsjälen och även änglavarelser som finns högt ovanför. Jag förmedlar dikter och meddelanden jag fått.Jordens lager
I nio lager under oss finns världar med mustiga varelser - underjordens väktare, döden, livsväsen, torra formandar och djupast nere i den svarta kärnan den visa Gaia. Här i mörkret gömmer sig en del av materiens gåtor samt varelser som är oerhört viktiga i vårt arbete med oss själva.De tre gudinnorna
Tider av kvinno- och gudinneförtryck börjar gå mot sitt slut. Den röda, vita och svarta gudinnan, med draken som följeslagare, samlar ny kraft, de börjar lösgöra sig för att åter erövra landskapet. Man kan ha god hjälp av att förstå hur gudinnorna verkar i livets faser, i årstiderna mm.Energiplatser, varelsers samspel
Jag beskriver hur en inventering av ett område eller en tomt går till. Vad finns det för jordchakror och hur lär man sig att varsebli dem? Vilka varelser finns alltid? Elementarväsen, stora naturandar, gudinnor, änglar - jag beskriver hur ett område kan vara gestaltat på olika plan.Väsensleden
Människans fysiska kropp, eterkropp, astralkropp och ande beskrivs samt några medvetandetillstånd genom vilka de kan utforskas. Jag talar även om hur man kan arbeta för att få in mer ande i sig. Vår utveckling till fria, altruistiska individer hänger på att anden kan genomlysa allt mer av de lägre väsensleden.De tolv världarna
Våra chakror är tolv portar som vi kan öppna och se in i vitt skilda världar med. De är de möjligheter vi har, det spektrum en människa kan omfatta och vara. Från den fysiska materien över allt lättare eteriska och själsliga nivåer ända till det andliga. Jag beskriver det gudomliga ur denna infallsvinkel.

Änglaskikten
I nio skikt ovanför oss finns andliga varelser som kommit längre än människan i sin utveckling. Från änglarna som arbetar med människan personligen, över varelser med allt större och mer övergripande verksamhet ända till kärlekens andar, Serafim. Jag beskriver möten och förmedlar budskap.Luzifer och Ahriman
Luzifer och Ahriman strävar bort från "centrum" och Kristus, åt varsitt håll. Det är viktigt att lära känna och genomskåda var och hur de visar sig i livet. Jag berättar om hur de plötsligt framträdde för mig, vad det fick för verkningar och hur jag kom fram till mitt viktiga beslut: vem jag vill arbeta för.Tidsanden Mikael
Vi lever i Mikaels tid, men vad innebär det och hur gör man för att leva i hans anda? Hans kropp består av exakta, raka former, färgen är innerligt blodröd och med all sin väldiga kraft fokuserar han på en enda sak. Men han tränger sig inte på utan det gäller att vi själva hittar vägen till honom.Treenigheten
Gud, Kristus och helig Ande är de tre urprinciperna som gett upphov till hela skapelsen och som genomsyrar den. Jag beskriver hur jag ser och upplever dem på olika plan och hur de inverkar i mitt liv. Treklangen kan ses bland änglarna och jordens väsen, i människokroppen, i blommor och mycket annat.Ärkeängeln Vidar
Genom andlig skolning lösgör sig väsensleden från varann och man kan använda astral- och eterkroppens sinnen. I och med detta framträder andliga väsen. Jag berättar om hur Vidar gav sig till känna, hur jag fick hans namn och vad jag förstått av hans ljusa arbete för framtiden.Nordens ark
Nordens ark är en geografisk plats mitt i det sörmländska landskapet. Denna plats har jag letat, den har försvunnit och jag har letat igen. En invigningsplats där de nordiska gudarna lever. En ark som väntar på upptäckt. En ark med ett levande innehåll som vill spridas ut över norra Europa igen.